Hungary Általános információk Voucher általános bérlési feltételek
Általános szerződési feltételek

BÉRAUTÓ VOUCHER
Általános Bérlési Feltételek

A. A közöttünk létrejövő megállapodás:

A jelen Általános Bérlési Feltételek és a Bérautó Voucheren részletezett feltételek együttesen, az előbbiek az utóbbiakat kiegészítve képezik a közöttünk, azaz egyfelől az Ofran Services Ltd. (a továbbiakban: „Ofran", „mi", illetve „minket"), másfelől Ön, a gépkocsi bérlő, az a személy, akinek az adatai fel vannak tüntetve a Voucheren (a továbbiakban: a „Bérlő" vagy „Ön") között létrejövő megállapodás feltételeit minden olyan gépkocsi bérlési ügylet (a továbbiakban: „gépkocsi bérlés") tekintetében, amelyet a Bérlő az Ofran-on keresztül bonyolít.

B. A Voucher:

Bérelt gépjármű foglalása esetén kibocsátunk egy Vouchert, amely összegzi a gépkocsi bérlés alapelveit és tartalmazza a jelen Általános Bérlési Feltételek egy példányát (a továbbiakban: „Voucher"). Kérjük, gondosan olvassa el a Voucheren részletesen kifejtett tudnivalókat a gépkocsi bérléssel kapcsolatban. Ha a Voucher kézhezvétele után Ön bármilyen eltérést fedezne fel a gépkocsi bérlés abban rögzített adatainak vonatkozásában, kérjük, a lehető leghamarabb hozza azt a tudomásunkra.
A Voucher személyre szóló, másra nem átruházható és másnak nem átengedhető.

C. Kiegészítések a Voucheren foglaltak mellé:

A Voucher összefoglalja a gépkocsibérlés alapelveit és felsorolja az Ön által az Ofran-on keresztül befizetett bérleti díj tételeit. Az olyan járulékos tételek, amelyek a Voucheren, a gépkocsibérlés feltételei között nincsenek kifejezetten megnevezve (beleértve az olyan tételeket is, amelyekre a Voucher kifejezetten úgy utal: "a Voucher nem tartalmazza/fedezi"), nem képezik részét a gépkocsi bérlésnek. E tételek tartalmaznak olyan járulékos felszereléseket vagy speciális igényeket, amelyekkel Ön kiegészítheti a gépkocsi bérlést, de nem szükségképp korlátozódnak ezekre (például: kiegészítő gépjárművezetői biztosítás, fiatal gépjárművezetői biztosítás, a gépkocsi leadásával kapcsolatos pótdíjak, baba- vagy gyerekülés amelynek a beszereléséért kizárólag a Bérlő tartozik felelősséggel, hóláncok vagy téli gumik
bizonyos időjárási, illetve útviszonyok között ezek használata kötelező, síléctartó, kár esetén fizetendő kezelési díjak, útdíjak vagy parkolójegyek kezelési költségei, navigációs rendszer, a gépjármű felvételével vagy visszahozásával kapcsolatos speciális kérések, a gépjármű felvétele a nyitva tartási időn kívüli órákban, a gépjármű késedelmes leadása stb.). A kiegészítő szolgáltatások ára fel lesz tüntetve a Voucheren, és e díjtételeket közvetlenül és kizárólagosan a Gépkocsi kölcsönző cég szedi majd be minden más olyan szolgáltatás díjával együtt, amelyet Ön a gépkocsi felvételekor közvetlenül a Gépkocsi kölcsönzőtől rendelt meg. Minden olyan szolgáltatás, amely nincs feltüntetve a Voucheren (az Előre Lefoglalt Tételek között) mint a Gépkocsi kölcsönző által előzetesen és írásban elfogadott tétel, a Gépkocsi kölcsönzőnél a gépkocsifelvétel időpontjában aktuálisan fellelhető kapacitás függvényében vehető igénybe.

D. A gépkocsibérlés előfeltételei:

Amikor a Voucheren megjelölt felvevőhelyen (a továbbiakban: „felvevőhely") sor kerül a gépkocsi felvételére, Önnek és minden olyan további vezetőnek, aki szeretne regisztrált vezetőként szerepelni a gépkocsi bérleti szerződésben (a továbbiakban: „További Vezető"), együttesen be kell mutatnia a következő igazolványok és dokumentumok mindegyikét úgy, hogy azoknak érvényeseknek kell lenniük:
1. Voucher
Az Ön nevére, valamint minden További Vezető nevére kiállított magyar és bizonyos esetekben nemzetközi gépjárművezetői jogosítvány (fényképpel, műanyag formátumban).
2. Az Ön nevére, valamint minden További Vezető nevére kiállított úti okmány.
3. Az Ön nevére kiállított nemzetközi (dombornyomott) hitelkártya.
Az Ön által a gépkocsi felvételekor felmutatandó dombornyomott hitelkártyának a Voucheren, a „További információk - Elfogadott hitelkártyák" (a továbbiakban: „hitelkártya") címszó alatt felsorolt hitelkártyák egyikének kell lennie. A hitelkártyával kell teljesíteni a kaució/önrész fizetését és fedezni a helyszínen fizetendő kiegészítő szolgáltatások díját. A hitelkártya garanciaként is szolgál a Voucheren meghatározott bérelt gépkocsit biztosító Gépkocsi kölcsönző cég számára (a továbbiakban: „Gépkocsi kölcsönző"). A depozit minimális összege a Voucheren is fel van tüntetve a: „Policies - CDW Excess/TP Excess/Deposit" címszó alatt. Ehhez pluszban kerül zárolásra az üzemanyagköltségek és egyéb, a gépkocsi bérlés során szóba jöhető esedékes egyéb költségek együttese.

Kérjük, ne felejtse el előzetesen ellenőrizni, van-e a zároláshoz elegendő fedezet az Ön hitelkártyáján. A Gépkocsi kölcsönző nem fogad el sem készpénzt, sem csekket, se virtuális és elektronikus kártyákat, sem mást fizetőeszközként és/vagy depozitként, csak és kizárólag a Voucheren megnevezett hitelkártyát. Felhívjuk figyelmét arra is, hogy amennyiben magasabb kategóriájú vagy luxusgépkocsit rendelt, előfordulhat, hogy két hitelkártyát kell biztosítékként bemutatnia a Gépkocsi kölcsönzőnek, és ez a kitétel a Voucheren is szerepelni fog.

A fent említett szükséges igazolványok és dokumentumok felmutatásán kívül Ön a gépkocsi felvevőhelyen történő felvételekor köteles megkötni és aláírni a Gépkocsi kölcsönzővel a gépkocsi bérlésre vonatkozó szerződést (a továbbiakban: „Gépkocsi bérleti Szerződés").

A fent említett igazolványok és dokumentumok bemutatása és a Gépkocsi bérleti Szerződés aláírása a gépkocsi bérlés előfeltétele. Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön nem tudja bemutatni az előzőekben említett dokumentumok vagy igazolványok bármelyikét, vagy ha eltérés mutatkozik az Ön vagy bármely További Vezető adataiban, és ez kiderül azokból a dokumentumokból és jóváhagyásokból, amelyeket Önnek a Gépkocsi bérleti Szerződés aláírásakor be kell mutatnia, vagy ha Ön nem írja alá a Gépkocsi bérleti Szerződést, akkor a Gépkocsi bérleti Szerződés nem fog teljesülni, ez az Ön részéről távolmaradásnak („No Show") minősül, azaz úgy tekintjük, hogy Ön nem jelent meg a felvevőhelyen. Ilyen esetben jogunkban áll távolmaradási díjat felszámolni Önnek, a Voucheren, az „Irányelvek - Távolmaradási díjak" címszó alatti szakaszban megadott díjszabás szerinti összegben.

Ezen kívül a Gépkocsi kölcsönző saját hatáskörben megtagadhatja a gépkocsi átadását minden olyan személytől, aki nem felel meg az általa megszabott bérlési irányelveknek. Abban az esetben, ha a Gépkocsi kölcsönző megtagadja a gépkocsi bérlést és/vagy a gépkocsi Önnek történő átadását a fentiekben leírt

Gépkocsi bérleti Szerződés szerint, nem tartozunk Önnek és társaságának más gépjárművet biztosítani, és nem felelünk az ilyen körülmények folytán Önt vagy az Ön társaságát ért semmilyen kárért. Ilyen esetben a gépkocsi bérlés semmissé válik, visszatérítjük Önnek az Ön által nekünk befizetett teljes összeget. Tapasztalatainkból merítve, alább leírunk több olyan esetet, amikor a Gépkocsi kölcsönző megtagadhatja a bérautó átadását (ezeken kívül egyéb körülmények is lehetségesek):
a. Ha Ön alkohol vagy kábítószer hatása alatt érkezik a felvevőhelyre, avagy olyan állapotban ér oda, amely a Gépkocsi kölcsönző képviselője szerint alkalmatlanná teszi Önt a vezetésre; vagy ha nem megfelelően viselkedik a Gépkocsi bérleti szerződés aláírásakor, vagy azzal kapcsolatosan;
b. Ha Ön olyan egészségügyi állapotban érkezik a felvevőhelyre, amely gátolja Önt a megrendelt gépjármű vezetésében, akár átmenetileg (például törött végtag miatt), akár tartós jelleggel (például valamilyen fogyatékosság miatt). Ha ilyen jellegű korlátozottság állna fönn, azt javasoljuk, értesítsen bennünket róla előzetesen, amilyen hamar csak tud, így egyeztethetünk a Gépkocsi kölcsönzővel, és kideríthetjük, megengedi-e, hogy Ön az adott állapotában használja a gépkocsit (átmeneti fogyatékosság esetén), illetve rendelkezésére tud-e bocsátani az állapotának megfelelő gépjárművet (tartós fogyatékosság esetén), hogy lehetőség szerint elkerülhetők legyenek a kellemetlenségek és szükségtelen károk.
c. Ha úgy találtatik, hogy Ön szerepel a Gépkocsi kölcsönző vagy annak valamely beszállítója fekete listáján. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön kapott már értesítést Gépkocsi kölcsönző cégtől arról, hogy megtagadja gépkocsi Önnek történő bérbeadását és/vagy, tudomás van arról, hogy Ön szerepel egy feketelistán, úgy azt javasoljuk, minél előbb tájékoztasson bennünket e fejleményről, hogy előzetesen kiderítsük, biztosítja-e Önnek a Gépkocsi kölcsönző a megrendelt gépjárművet.

E. A Gépkocsi bérleti Szerződés:

A gépkocsi bérlés az Ön és a Gépkocsi kölcsönző között a gépkocsi felvételekor, a fentiekben leírtak szerint teljesített Gépkocsi bérleti Szerződés feltételeinek van alárendelve. Kérjük, mielőtt aláírná, figyelmesen olvassa el a Gépkocsi bérleti Szerződés feltételeit (a Gépkocsi bérleti Szerződés angol nyelvű). Amennyiben a Gépkocsi bérleti Szerződés aláírását megelőzően Ön bármilyen eltérést találna a Gépkocsi bérleti Szerződés feltételeinek Voucheren található összegzése és a Gépkocsi bérleti Szerződésben megadott feltételek között, kérjük, a lehető leghamarabb értesítsen bennünket erről, mindenesetre még azelőtt, hogy aláírná a Gépkocsi bérleti Szerződést.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyedül és kizárólagosan a Gépkocsi kölcsönző tartozik felelősséggel a bérelt gépjármű Gépkocsi bérleti Szerződésben meghatározott feltételek szerinti rendelkezésre bocsátásáért. A Gépkocsi bérleti Szerződés tekintetében az Ofran nem szerződő fél, és semmilyen felelősséget nem vállal annak Gépkocsi kölcsönző általi teljesítéséért, illetve semmilyen, a hatáskörén kívül eső anomáliáért vagy egyéb problémáért (feltéve, hogy az Ofran nem tudott vagy nem kellett volna tudnia előzetesen efféle anomáliákról és problémákról).

Javasoljuk, hogy az Ön által megkötött Gépkocsi bérleti Szerződésre vonatkozó esetleges majdani vizsgálódás esetére tartson meg e Gépkocsi bérleti Szerződésből és minden más, a gépkocsi bérléssel kapcsolatos dokumentumból egy példányt, beleértve a gépjármű leadásával összefüggő dokumentumokat is.

Az alábbiakban általános leírást adunk a velünk szerződéses viszonyban álló Gépkocsi kölcsönző cégek Gépkocsi bérleti Szerződéseinek bérlési feltételeiről, illetve azok irányelveiről. Ez egy általános leírás, amely csupán kényelmi célokat szolgál. Félreértések elkerülése végett: a gépkocsi bérlés vonatkozásában kizárólag a Gépkocsi bérleti Szerződésben megszabott feltételek bírnak kötelező erővel.

- A bérelt gépjármű:
A Voucheren feltüntetett gépkocsitípus, gyártó, modell, gyártási év, motorkapacitás, csomagtartóméret és üzemanyagtípus csupán illusztráció gyanánt szolgál és nem garantált.

A Gépkocsi kölcsönző saját belátása szerint és aktuális, a gépjármű felvételének időpontjában meglévő készlete alapján olyan gépkocsit is adhat Önnek, amelynek saját meghatározása szerint azonos az értéke a Voucheren feltüntetett gépjárműével vagy annál magasabb értékű, illetve amely azonos kategóriájú a Voucheren feltüntetett gépjárművel vagy annál magasabb kategóriát képvisel.

- A gépjármű felvétele és leadása:
A gépkocsit a Voucheren feltüntetett felvételi idő után maximum egy óráig vagy a felvevőállomás nyitvatartásának végéig tartják fenn az Ön számára (a kettő közül a korábbi időpontig). Felhívjuk figyelmét, hogy a felvevőhely zárásának időpontja ugyan jelezve van a Voucheren, azonban a nyitvatartási idő ünnepnapok vagy helyi események miatt változhat. Arra is felhívjuk figyelmét, hogy a Gépkocsi kölcsönző nem köteles várni az Ön megérkezéséig, és távolmaradásként (No-Show) is értelmezheti azt a körülményt, ha Ön nem ér oda a felvevőhelyre a Voucheren megjelölt időpontig. Ha Ön tudomással bír bármilyen várható késésről a felvevőhelyre történő érkezését illetően (pl. légi járat késése), javasoljuk, hogy előzetesen, amilyen hamar csak lehet, értesítsen bennünket róla, hogy ellenőrizhessük, fel tudja-e venni a gépkocsit, vagy megpróbáljunk segíteni Önnek egy másik, ésszerű időpontot egyeztetni a Gépkocsi kölcsönzővel (de nem tudjuk garantálni, hogy sikerül ilyen időpontot megbeszélnünk). Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy mi nem tartozunk felelősséggel a felvevőhelyre történő kései érkezése miatt Önt érő károkért, ha Ön nem értesít bennünket az ilyen várható késedelemről rögtön az után, hogy tudomást szerez róla.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön a felvevőállomás nyitvatartási idején kívüli órában veszi fel vagy
adja le a gépkocsit, pótlólagos díjat fognak kivetni Önre a Voucheren jelzett összeg erejéig.

A gépkocsi felvételekor Önnek alá kell majd írnia olyan dokumentumokat, amelyek írásban rögzítik a gépkocsi állapotát a felvétel időpontjában. Azt tanácsoljuk, hogy nézze át a gépjárművet, mielőtt elhagyná a felvevőhelyet, és ellenőrizze, hogy amennyiben bármilyen sérülés található a gépkocsin, az világosan fel van-e tüntetve a Gépkocsi bérleti Szerződésben. Ha a leadóhely nyitvatartási idején kívüli időpontban adja le a gépjárművet, Ön lesz a felelős minden olyan kárért, amely a gépkocsiban keletkezik azt megelőzően, hogy a Gépkocsi kölcsönző fölveszi azt.

Abban az esetben, ha a gépjármű a Gépkocsi kölcsönző megítélése szerint indokolatlanul piszkos állapotban kerül leadásra, a Gépkocsi kölcsönző külön tisztítási díjat számolhat fel. Számos Gépkocsi kölcsönző tiltja a dohányzást a bérelt gépjárműben. Ilyen esetben, ha Ön a dohányzásra utaló

nyilvánvaló jelekkel (pl. csikk, hamu, dohányszag stb.) adja le a gépjárművet, a Gépkocsi kölcsönző
ugyancsak külön tisztítási díjat számolhat fel.

- Életkorra és tapasztalatra vonatkozó kikötések:
A legtöbb Gépkocsi kölcsönző a gépkocsi bérlés előfeltételeként írja elő, hogy a Bérlőnek és a További Vezetőknek el kell érniük a minimálisan megszabott 21 éves korhatárt. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes Gépkocsi kölcsönzők azt is megkövetelhetik a gépkocsi bérlés előfeltételeként, hogy a Bérlő és a További Vezetők életkora ne haladjon meg egy bizonyos felső korhatárt. Ha az Ön vagy bármely További Vezető életkora meghaladja a 70 évet, azt javasoljuk, előzetesen ellenőrizze a Gépkocsi kölcsönző irányelveit e kérdésre nézve.

Ezen kívül a legtöbb Gépkocsi kölcsönző azt is előírja, hogy a Bérlő és a További Vezetők minimum
12 hónapos vezetői tapasztalattal rendelkezzenek.

A Bérlő és a További Vezetők életkorára és vezetői tapasztalatára vonatkozó irányelveket a Gépkocsi kölcsönző szabja meg saját belátása, valamint a vonatkozó országban érvényes jogszabályi korlátozások szerint. Az egyes országokban megszabott törvényi korlátozások időről-időre módosulhatnak, és országonként, valamint autó kategóriánként változhatnak. Egyes Gépkocsi kölcsönzők pótdíjat számolhatnak fel továbbá az olyan gépkocsi bérlés esetén, amikor fiatal (általában 21 és 25 év közötti) vagy idősebb korú (általában 75 év feletti) a vezető. Ezért előzetesen célszerű ellenőriznie, hogy az életkora megfelel-e a Gépkocsi kölcsönző Bérlő életkorára vonatkozó irányelveinek.

- Üzemanyag:
Az esetek többségében a gépkocsit teli tankkal adjak át a Bérlőnek, ezért általában azt kérik, hogy Ön ugyancsak teli tankkal, ugyanolyan állapotban szolgáltassa vissza a gépjárművet, ahogyan azt átadták Önnek. Abban az esetben, ha a gépkocsi leadásakor a tank nincs teljesen feltöltve, az üzemanyagdíjon felül pótdíjat számolnak fel Önnek a Gépkocsi kölcsönző kizárólagos határkörében megszabott díjszabás szerint. Javasoljuk, hogy tartsa meg az utolsó tankolási számláját és a gépkocsi leadásakor készült jelentést, amely bármi ilyen jellegű későbbi vizsgálódásban hasznára lehet.

Abban az esetben, ha Ön előre kifizet egy tank üzemanyagot (üres tankkal leadhatná az autót), a föl nem használt üzemanyagért utólag nem jár visszatérítés.

Minden eshetőségre tekintettel javasoljuk, hogy a gépkocsi felvételekor ellenőrizze az üzemanyag szintjelzőt, és győződjön meg róla, hogy az üzemanyag szintje egyezik a Gépkocsi bérleti Szerződésben megadott adattal.

Felhívjuk figyelmét, hogy abban az esetben, ha Ön a gyártó által megszabott és az üzemanyagtank fedelének belső oldalára fölragasztott matricán részletezett előírásokat megsértve tölti fel üzemanyaggal a gépjárművet, a Gépkocsi kölcsönző fel fogja számítani Önnek a gépkocsiban ennek okán keletkezett kár javítási költségeit, beleértve minden járulékos költséget is (csakúgy, mint a vontatás, valamint a gépjármű használaton kívüli állapota miatti bevétel-kimaradás költségeit). Az

ilyen jellegű kárt nem fedezi az a biztosítás, amellyel Ön rendelkezni fog. A gépkocsi tankolásához megfelelő üzemanyagtípus ellenőrzése kizárólag az Ön felelőssége.

Felhívjuk figyelmét, hogy amikor olyan területen vezet, ahol hóra vagy jégre lehet számítani,
előzetesen föl kell készülnie ezekre a körülményekre fagyálló folyadékkal.

- Utazás országokon át:
Előfordulhat, hogy a Gépkocsi bérleti Szerződés korlátozásokat tartalmaz a felvételi ország határainak átlépését illetően. A Voucher megszorításokat tartalmazhat az országokon át történő utazásra nézve az „Egyéb információk - Határátlépésre vonatkozó információk" címszó alatti szakaszban. Mindenesetre, ha Ön úgy dönt, hogy átlépi annak az országnak a határát, amelyben a gépkocsit felveszi, tájékoztatnia kell erről a foglalási központunkat, hogy rajtunk keresztül megszerezze a Gépkocsi kölcsönző Gépkocsi bérleti Szerződésbe foglalt beleegyezését az Ön tervezett útvonalához. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem a fentiek szerint jár el, a Voucheren részletezett biztosítások némelyike esetleg nem lesz érvényes. Hasonlóképp, ha Ön úgy dönt, hogy a bérlés időtartama alatt átlépi az országhatárt, a Gépkocsi kölcsönző pótdíjat számolhat föl, amelybe beleértendő az egyes országok között fizetendő határátlépési díj is.

- Műholdas Navigációs Rendszer (GPS):
Ha a gépkocsi bérlés feltételei szolgáltatásként műholdas navigációs rendszert is tartalmaznak, az egyértelműség kedvéért itt jelezzük, hogy nem tudjuk garantálni a navigációs rendszer típusát (ezen belül azt sem, hogy mobil vagy rögzített legyen). A műholdas navigációs rendszerek sokféle fajtája ismert.

Azonban Ön minden esetben felelősséggel tartozik azért, hogy jó és minden része tekintetében ép állapotban szolgáltassa vissza a navigációs rendszert. Ha nem megfelelő állapotban vagy hiányzó részekkel juttatja azt vissza, fel fogják számolni Önnek a műholdas navigációs rendszer javítási költségeit a Gépkocsi bérleti Szerződésben ilyen tételekre meghatározott önrész erejéig.
A navigációs rendszer térképei rendszerint csak abban az országban használhatók, amelyben a felvevőhely található. Ha Ön át kívánja lépni a felvevőhely országának határát, és használni szeretné a navigációs rendszert, javasoljuk, hogy a gépkocsi felvételekor egyeztessen a Gépkocsi kölcsönzővel a GPS-térképek hatókörét illetően.

Felhívjuk figyelmét, hogy mi nem tartozunk felelősséggel semmi olyan kárért, amely a navigációs rendszer meghibásodásából vagy hibájából, illetve e rendszer helytelen használatából ered. Javasoljuk, hogy amikor fölveszi a gépjárművet, ellenőrizze, hogy hibátlanul működik-e a navigációs rendszer, és győződjön meg róla, hogy tisztában van annak használatával. Javasoljuk továbbá, hogy ha bármilyen kérdése van a témában, még a vezetés megkezdése előtt lépjen kapcsolatba a Gépkocsi kölcsönzővel.

- Mechanikai problémák:
A Gépkocsi kölcsönző felel azért, hogy megfelelő állapotú gépkocsit biztosítson az Ön számára, amelynek nincsenek hibái és hiányosságai (kivéve a Gépkocsi kölcsönző által a gépkocsi felvételekor

felsoroltakat). Azonban a bérlés időtartama alatt előfordulhatnak mechanikai meghibásodások a gépkocsiban. Bármi ilyen meghibásodás (beleértve a figyelmeztető jelzés megjelenését a gépjármű műszerfalán), illetve a gépjármű bármilyen más, a bérlés időtartama alatt jelentkező problémája esetén Ön köteles haladéktalanul értesíteni közvetlenül a Gépkocsi kölcsönzőt és/vagy a Gépkocsi kölcsönző országúti segélyszolgálatát, és köteles követni az általuk megadott instrukciókat (a Gépkocsi kölcsönző és/vagy a Gépkocsi kölcsönző országúti segélyszolgálatának elérhetősége általában fel van tüntetve a Gépkocsi bérleti Szerződésben).

A gépjármű mechanikai meghibásodása esetén a Gépkocsi kölcsönző saját hatáskörében dönt, és saját eljárásmenetét követve maga intézkedik az ügyben, vagy megmondja, hogy Ön milyen lépéseket tegyen. Felhívjuk figyelmét, hogy abban az esetben, ha a Gépkocsi kölcsönző egy másik, helyettesítő gépkocsit ajánl fel Önnek, nincs garancia arra nézve, hogy a felajánlott helyettesítő gépkocsi az Ön által eredetileg rendelt kategória lesz.

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy bár az Ofran nem tartozik felelősséggel a gépjármű mechanikai problémáiért vagy meghibásodásaiért (hacsak előzetesen nem tudott vagy nem kellett volna tudnia azokról), ha Ön azonnal kapcsolatba lép velünk, amint észlelte a problémát, megpróbálunk majd segíteni abban, hogy Ön és Gépkocsi kölcsönző ésszerű megoldásra jusson (garantálni azonban nem tudjuk, hogy sikerül majd ilyen eredményt elérnünk). Bizonyos esetekben a Gépkocsi kölcsönző felajánlhatja, hogy megtéríti Önnek a gépkocsi mechanikai problémájának elhárításával együtt járó közvetlen költségeket (pl. szállodai szobafoglalás, vonatok, repülőjáratok, drágább gépkocsi bérlése, telefonhívások stb.), azonban az ilyen visszatérítésekre csak a Gépkocsi kölcsönző vagy az Ofran kifejezett jóváhagyásával kerülhet sor. A fent nevezettek előzetes írásos jóváhagyása nélkül Ön sem visszatérítésre, sem kárpótlásra, sem különbözet kifizetésére nem számíthat.

- Defekt és a gumiabroncsban keletkezett egyéb károk
A defekt és a gumiabroncs egyéb meghibásodásai nem minősülnek mechanikai problémának és e károk javítása kizárólag az Ön felelőssége. Defekt vagy a gépkocsi gumiabroncsaiban keletkező egyéb károk esetén a Gépkocsi kölcsönző nem köteles vontatásról gondoskodni és nem köteles helyettesítő jelleggel másik gépjárművet biztosítani az Ön számára. Felhívjuk figyelmét, hogy a nemzetközi előírások szerint nem kötelező pótkereket tartani a gépkocsikban, csak egy átmeneti kerékjavító szettet, addig, amíg az új kerékgumi föl nem kerül. Ezért azt javasoljuk, hogy amikor fölveszi a gépkocsit, nézzen utána a pótkerék elérhetőségének és annak, hogyan kell azt fölszerelni, vagy győződjön meg róla, hogy tisztában van vele, hogyan használja a kerékjavító szettet. Felhívjuk figyelmét, hogy ha a gépkocsiban van pótkerék, előfordulhat, hogy az kisebb, mint a többi autókerék. Rögtön az után, hogy a sérült gumiabroncsot lecserélte a pótkerékre vagy átmenetileg megjavította, egy megfelelő autószervizbe kell hajtania, hogy a defektet elhárítsa. Bennünket nem terhel felelősség semmi olyan Önt ért kárért, amely az autógumik fentiekben leírt defektjéből vagy sérüléséből ered.

- Balesetek
Bármilyen balesetről azonnal és közvetlenül a Gépkocsi kölcsönzőt és a helyi rendőrséget kell
értesítenie. Javasoljuk, hogy akkor is értesítse a fent nevezetteket, ha úgy véli, hogy a gépjárműben

nem keletkezett kár. Baleset esetén a Gépkocsi kölcsönző irányelvei alapján Önnek kárjelenést kell készítenie, és át kell azt adnia a Gépkocsi kölcsönzőnek, továbbá együtt kell működnie a Gépkocsi kölcsönzővel, és követnie kell az utasításait. Ha Ön nem e szerint jár el, a Gépkocsi kölcsönző pótdíjat számolhat fel az ennek folytán őt ért kárért.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a baleset az Ön hanyagságából vagy bármi olyan körülményből fakad, amely körülmény fennállása esetén a biztosító nem fizet, Önt terheli a felelősség a Gépkocsi kölcsönzőt ért összes kárért.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy baleset esetén a Gépkocsi kölcsönző nem köteles másik gépjárművet biztosítani az Ön számára. Noha az Ofran nem felel semmilyen balesetből eredő kárért, ha Ön ilyen esetben kapcsolatba lép velünk, megpróbálunk majd segíteni abban, hogy Ön és Gépkocsi kölcsönző ésszerű megoldásra jusson (azt azonban nem tudjuk garantálni, hogy sikerül ilyen eredményt elérnünk).

- Közlekedési szabályok, bírságok és pótdíjak:
A közlekedési szabályok országonként változók és kizárólag az Ön felelőssége utánanézni e szabályoknak, illetve betartani azokat mindazon országok vonatkozásában, amelyekben használni kívánja a gépkocsit. A Gépkocsi bérleti Szerződés szerint egyedül és kizárólag Ön felel minden olyan kárért, amely abból fakad, hogy Ön nem igazodott az adott ország közlekedési szabályaihoz, amelyben a gépkocsit használja, avagy megsértette ezeket a szabályokat. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes országokban a közlekedési szabályok betartásának elmulasztása a biztosítási fedezet elvesztését vonja maga után. Javasoljuk, hogy előzetesen nézzen utána, milyen közlekedési szabályok érvényesek az egyes országokban.

Közlekedési bírságok és parkolójegyek kifizetését, beleértve a Gépkocsi kölcsönző által beszedett speciális kezelési költségeket, továbbá útvámokat, hatóságok által kivetett felárakat, autópálya- matricákat (pl. Ausztriában, Svájcban, Magyarországon, Szlovéniában), az egyes városok központjaiban forgalomcsökkentés érdekében bevezetett matricákat stb. általában nem fedezi a Voucher. Az Ön kizárólagos felelőssége az ilyen bírságok és jegyek kifizetése és/vagy a matricák szükségességének kiderítése és megvásárlása abban az országban, ahol Ön a gépkocsit használni kívánja. Felhívjuk figyelmét, hogy azokat a bírságokat és jegyeket, amelyeket Ön nem fizetett ki a bérleti idő alatt, az esetek többségében továbbítani fogja Önnek a Gépkocsi kölcsönző vagy közvetlenül az illetékes hatóság. Mi nem felelünk az ilyen bírságok és jegyek kézbesítéséért, nem- kézbesítéséért, illetve késedelmes kézbesítésért, és nem felelünk a bírság összegének efféle késedelem miatt bekövetkező megemelkedéséért vagy egyéb költségek Önre terheléséért.

- Biztosítási kötvények:
A gépkocsibérlés szerves részét képező biztosítások feltételei a Gépkocsi bérleti Szerződésben vannak feltüntetve. A gépkocsibérlés részét képező biztosítások fajtáit a Voucher részletezi; a gépkocsibérlés részét képező biztosítások feltételei és azok az esetek, amiket a biztosítás nem fedez szolgáltatónkként és országonként jelentősen eltérőek lehetnek.

Ennél fogva Önnek előzetesen ellenőriznie kell, hogy a Voucheren feltüntetett biztosítás fajtája megfelel-e az Ön igényeinek. Ezenkívül javasoljuk, hogy a gépkocsi felvételekor vagy azt megelőzően járjon utána, milyen károkra nem terjed ki a gépkocsibérlés részét képező biztosítás fedezete.

Alábbiakban részletezzük a különböző gépkocsi kölcsönzők által használt főbb biztosításfajtákat:

Észak-Amerika (USA és Kanada)

- LDW (Loss Damage Waiver) törés-lopás biztosítás vagy CDW (Collision Damage Waiver) törésbiztosítás
Ez a biztosítás fedezetet nyújt a gépkocsiban történő károkozásra a bérlés ideje alatt, beleértve a lopáskárt is. Ilyen esetben a voucheren feltüntetett és a hitelkártyán zárolt biztosítási önrész teljes mértékben a szolgáltatót fogja megilletni még akkor is, ha a kárt harmadik fél okozta. Harmadik fél okozta káresemény esetében érdemes azonnal a szolgáltató utasításait követni, hogy elkerülhető legyen a zárolt önrész levonása.

- Third Party Insurance - harmadik fél által okozott kár biztosítás
Ez a biztosításfajta a harmadik fél által okozott kár és/vagy személyi sérülés fedezetét biztosítja a gépkocsi bérlési ideje alatt. Ez a biztosításfajta, mely benne foglaltatik az Észak-Amerikára vonatkozó bérlési szerződésben, minimális fedezetet nyújt a bérlőnek, ill. további vezetőknek. Ezért célszerű tőlünk vagy a szolgáltatótól a biztosítás kiterjesztését kérni. Ezt a kiterjesztett biztosítást SLI - Supplement Liability Insurance vagy EP - Extended Protection, magyarul kiegészítő felelősségbiztosításnak nevezzük.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy ez a biztosításfajta nem fedezi a bérlő ill. utasai baleset- és poggyász biztosítását. Ezt a biztosítást külön lehet megkötni.

Európa és a világ többi része

- CDW/LDW (Collision Damage Waiver or Loss Damage Waiver) - töréskár biztosítás
Ez a biztosításfajta fedezetet nyújt a gépkocsiban történő károkozásra a bérlés ideje alatt, a lopáskárra nem nyújt fedezetet. Ilyen esetben a voucheren feltüntetett és a hitelkártyán zárolt biztosítási önrész teljes mértékben a szolgáltatót fogja megilletni még akkor is, ha a kárt harmadik fél okozta. Harmadik fél okozta káresemény esetében érdemes azonnal a szolgáltató utasításait követni, hogy elkerülhető legyen a zárolt önrész levonása.

- TP (Theft Protection) - lopáskár biztosítás
Ez a biztosításfajta fedezetet nyújt a gépkocsi alkatrészeinek vagy a teljes autó ellopására a bérlés ideje alatt. Az esetek többségében és országok többségében a zárolt önrész összege ilyenkor a szolgáltatót illeti meg. A zárolásra kerülő önrész összege a voucheren található.

- Third Party Insurance - harmadik fél részére okozott kár biztosítás
Az esetek többségében és az országok többségében ez a biztosításfajta benne foglaltatik a fenti CDW biztosításban. Mindazonáltal kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a biztosítás nem tartalmazza a bérlő és az utasok (baleset, betegség és poggyász) biztosítását.

- Super CDW Insurance - önrészmentes töréskár biztosítás
Ez a fajta biztosítás lehetővé teszi a bérlő teljes mentességégét az önrész levonásától az autó sérülése esetén (az adminisztrációs költség nem tartozik a mentesség alá, melyet a szolgáltató a kár mértékétől függetlenül felszámít).
Felhívjuk figyelmét arra, hogy más biztosítók és szolgáltatók alkalmanként felajánlhatják hasonló biztosítás megkötését. Ezért amennyiben a voucher tartalmaz Super CDW-t, ne váltson ki ilyet még egyszer. Nincs lehetőség többszörösen kiváltott biztosítás visszatérítésére.

- Super TP Insurance - önrészmentes lopásbiztosítás
Ez a fajta biztosítás lehetővé teszi a bérlő teljes mentességégét az önrész levonásától az autó ellopása estén (az adminisztrációs költség nem tartozik a mentesség alá, melyet a szolgáltató kár mértékétől függetlenül felszámít)
Felhívjuk figyelmét arra, hogy más biztosítók és szolgáltatók alkalmanként felajánlhatják hasonló biztosítás megkötését. Ezért amennyiben a voucher tartalmaz Super TP-t, ne váltson ki ilyet még egyszer. Nincs lehetőség többszörösen kiváltott biztosítás visszatérítésére.


Valamennyi biztosításra vonatkozó fontos megjegyzések

1. Kérjük, minden esetben nézze át a biztosítási feltételeket, melyet a voucher tartalmaz. Tanulmányozza át, hogy mire nyújt, és mire nem nyújt fedezetet. A szolgáltatók által ajánlott biztosítások fedezete korlátozott és azok feltételei a szolgáltató szerződésének részét képezik, a kivételek abban vannak részletezve.

Általában a biztosítás önrésze nem biztosít fedezetet a szándékos károkozásra, az autó jogosulatlan használatára, közlekedési szabályok megsértése esetén. Kábítószer hatása és alkoholos befolyásoltság alatt tilos az autó használata. Harmadik fél részére tilos az autót a szolgáltató engedélye nélkül átadni használatra, mivel megsérti a Gépkocsi Bérlési Szerződést.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a biztosítás önrésze nem fedezi az autó következő részein a sérüléseket: alváz, kuplung, kárpit, szélvédő, gumiabroncsok sérülése, defektes gumik és az ezek javíttatásának költsége, vontatás díja, tartalék kulcsok költsége, autóban tárolt tárgyak sérülése, autóban utazó utasok sérülése.

Lopás biztosítás fedezete nem terjed ki arra az esetre, ha a lopás körülményei az autó bérlőjének hanyagsága miatt következik be, ilyen esetben a Szolgáltató az autó teljes értékével is megterhelheti a bérlőt.

Gépkocsi kölcsönzőnkként más és más feltételek vonatkoznak arra, hogy a biztosítási önrész mit fedez, ill. mit nem fedez. Javasolt az autó felvételekor, vagy még előtte, tájékozódni, hogy mik a pontos feltételek az adott bérlés esetében.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy lopás vagy sérülés esetén azonnal jelenteni kell a - Gépkocsi kölcsönzőnek és a helyi rendőrségnek a kárt! A káreseményről azonnal hivatalos jegyzőkönyvet kell felvetetni! A Gépkocsi kölcsönző és a hatóság utasításait kötelező követni és teljes mértékben

együtt kell velük működni. Előfordulhat, hogy biztosítás önrésze nem fedezi a kárt, amit cselekedetével okozott, a Gépkocsi kölcsönző jogosult a bérlőtől további kompenzációt követelni a kár teljes rendezése érdekében.

2. Az autóbérlés feltételei nem tartalmaznak egészségügyi és/vagy balesetbiztosítást és poggyászbiztosítást sem az Ön részére, sem bármelyik további vezető vagy utasa részére, beleértve a bérelt autó balesete miatti sérüléseket.
Emiatt Önnek önállóan kell gondoskodnia ezen biztosítások megkötéséről saját igényének megfelelően. A Gépkocsi kölcsönző nem kötelezhető semmilyen kártérítésre, ami a személyek vagy poggyász sérülését illeti az autóbérlés ideje alatt.

3. Az autóbérlés feltételei nem terjednek ki a bérlés idején túli időszakra. Ezért javasoljuk, hogy a bérlés idején túli időszakra kössön külön biztosítást igényeinek megfelelően.

4. A bérlési szerződés megkötésekor a Gépkocsi kölcsönző felajánlhat további kiegészítő biztosításokat, többek között olyanokat is, amik már benne foglaltatnak a voucherben. Az Ön felelőssége, hogy tisztában legyen vele, hogy mit tartalmaz már a voucher, ill. mit nem.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben a bérlési szerződés mellett bármilyen további biztosítást köt, úgy annak minden költsége és felelőssége Önt terheli és semmilyen visszatérítésre nem jogosítja Önt Ofran részéről ilyen kiegészítő biztosítások költségére vonatkozólag még akkor sem, ha hasonló vagy azonos biztosítást már tartalmaz a voucher.

F. „Ofran plus" szolgáltatás

Az Ofran-nál készült foglalásokhoz lehetősége van az Ofran Plus bővített csomag hozzáadására, amely a szolgáltató által kínált bérlési csomagon felül az alábbiakat nyújtja:
- 50% kedvezmény a lemondási díjból, amennyiben a foglalást az autó felvétele előtt legkésőbb 24 órával lemondják (ez a kedvezmény nem vonatkozik a „no show" esetekre)
- mentességet jelent a Gépkocsi kölcsönző felé fizetendő díjak alól max. 2500 USD értékhatárig a felsorolt egy vagy több esemény bekövetkezése esetén és az alábbi feltételekkel:
o a gépkocsi külföldön történő használata alatt bekövetkező baleset esetén a gépkocsi sérülése és harmadik személynek okozott kár megtérítésére
o a bérautó gumiabroncsaiban keletkezett kár esetére
o a bérelt autó szélvédőjének vagy tükreinek sérülése esetén (csak szélvédő)
o a bérelt autó tengelykapcsolójának vagy akkumulátorának károsodása esetén
o a bérelt autó alvázának sérülésére, feltéve, hogy kizárólag közlekedésre kijelölt, kikövezett utakon közlekedtek az autóval
o a bérelt autó kulcsainak elvesztésére.

Felhívjuk figyelmét, hogy a gépkocsi bérbeadó egyéb díjakat terhelhet a felvételkor garanciaként használt hitelkártyára.

Az Ofran Plus szolgáltatás keretében, amennyiben a szolgáltató a fenti események miatt levonja a kár vagy önrész összegét, az Ofran azt visszatéríti Önnek 2500 USD értékhatárig az alábbi feltételekkel:
- jelezze visszatérítési igényét emailben a lehető leghamarabb az autoberles@tensi.hu email címen
- küldje el a bérlési szerződést, a számlát, minden igazolást, amellyel a káreseményt és a terhelést igazolni tudja
- a bérlő vállalja, hogy lemond minden jogról a gépkocsi kölcsönző vagy bármely harmadik fél jövőbeli követelése esetén felszámított díjak tekintetében
- a bérlő vállalja, hogy együttműködik az Ofran-nal vagy annak megbízott képviselőjével a szükséges információk beszerzése érdekében.
Az Ofran vagy megbízottja a fenti feltételek teljeskörű teljesülése esetén 14 munkanapon belül biztosítja a visszatérítést. A visszatérítés forintban történik. A visszatérítés nem haladhatja meg a hitelkártyáról a gépkocsi bérbeadója által ténylegesen levont összeget, illetve nem lehet több 2500 USD-nél.

Az Ofran Plus szolgáltatás alól kivételt képeznek azok a káresemények, amelyek közvetve vagy közvetlenül a következő alábbiakkal összefüggésbe hozhatók:
- a bérautó nem a szerződésben meghatározottak szerinti használata
- a bérelt gépjármű bármilyen versenycélú használata
- nem engedélyezett sofőr vagy olyan vezető okozza, aki nem felel meg a szolgáltató életkori előírásának vagy egyéb követelményeinek
- kavicsos úton történő használat
- váratlan természeti katasztrófa
- alkohol vagy kábítószer használata alatti vezetés (kivéve az orvos által felírt, nem kábítószer-függőség kezelésére szolgáló gyógyászati célú gyógyszerek)
- a bérlő által vagy nevében elkövetett bűncselekmény miatt okozott kár vagy lopás.

Vegye figyelembe, hogy a szolgáltató a helyszínen felajánlhat hasonló fedezetet tartalmazó kiegészítő biztosítást vagy szolgáltatást. Nincs lehetőség visszatérítésre amennyiben azt a szolgáltatást vagy biztosítást is megvásárolja.

G. Adók

A Voucheren megjelenő, azon kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó összegek, amelyek a gépkocsi felvételekor fizetendők, és amelyek nem foglaltatnak benne a gépkocsi bérlés árában, nem tartalmaznak ÁFÁ-t és más kötelező jelleggel fizetendő helyi fizetési tételeket.

H. A gépkocsi bérlés időtartama

A gépkocsi bérlés Voucheren megadott időtartama 24 órás egységek alapján van kiszámolva. A bérelt gépkocsi késedelmes vagy más időpontban történő leadásáról Önnek értesítenie kell bennünket vagy a Gépkocsi kölcsönzőt. A gépkocsi késedelmes leadása esetén, vagy abban az esetben, ha Ön meghosszabbítja a bérleti időt a Voucheren megadott napok számának meghosszabbításával, vagy a
„Leadási idő" címszó alatti szakaszban megadott óra túllépésével, illetve akkor, ha a késedelem meghaladja a Voucheren jelzett türelmi időt, a Szolgáltató pótdíjat fog Önnek felszámolni helyi árlistája alapján (melynek árai magasabbak lehetnek annál a bérleti díjnál, melyben Ön az Ofran-nal megállapodott), kiegészítve azt a biztosítási díjakkal, ÁFÁ-val és egyéb kötelező helyi díjtételekkel. Az ilyen díjak kiszámolása teljes bérleti napra kivetítve történik, a bérleti nap csupán bizonyos részének felszámolására nincs lehetőség. A gépkocsi idő előtti leadása esetén semmilyen visszatérítés nem jár Önnek azon napok után, amelyekben nem használta a gépjárművet.

I. Módosítások és visszatérítések:

- A gépkocsi bérlés módosítása a gépjármű felvétele előtt: abban az esetben, ha Ön a gépkocsi bérlés feltételeinek vagy a Voucheren, illetve a Gépkocsi Bérleti Szerződésben megadott részleteknek a módosítását kéri (beleértve: a kategória megváltoztatását, a felvevőállomás vagy leadóállomás megváltoztatását, a gépkocsi bérlés időtartamának vagy a Gépkocsi kölcsönzőt érintően egyeztetett részleteknek a módosítását) a Voucher kibocsátását követően, jogunkban áll pótdíjat felszámolni (minden olyan egyéb pótdíjon kívül, amely egyéb költségeket eredményező változtatások miatt kerül felszámolásra). A Voucher kibocsátását követően végzett módosításokért beszedett díjak az „Feltételek - Módosítási díj" című szakaszban lesznek feltüntetve a Voucheren.

Fontos, hogy a foglalás módosítása a legtöbb esetben a meglévő foglalás törlését és új foglalás készítését jelenti, a módosítás napján érvényes árakkal és feltételekkel. A szolgáltató visszautasíthatja a módosítási kérést. Ilyen esetben a foglalás törlése a „J" pontban meghatározott lemondási feltételeknek megfelelően történik.

- A gépkocsi bérlés módosítása a gépjármű felvételét követően: A gépkocsi felvevőhelyen történő felvételét követően kért bármilyen módosítás, azaz mind a gépkocsi kölcsönzés feltételeinek, mind a Voucheren részletezett tételeknek a módosítása (beleértve: a kategória megváltoztatását, a felvevő- vagy leadóhely megváltoztatását, a gépkocsi bérlés időtartamának vagy a Gépkocsi kölcsönzőt érintően egyeztetett részleteknek a módosítását) kizárólag az Ön és a Gépkocsi kölcsönző felelőssége (ha Ön nem tájékoztat bennünket ezekről a módosításokról időben, akkor tudomást sem szerzünk róluk). Felhívjuk figyelmét arra, hogy a Gépkocsi kölcsönző más összegű pótdíjat kérhet a gépkocsi bérlés kért módosításainak végrehajtásáért. Javasoljuk, hogy mielőtt módosítást kérne, érdeklődjön a Gépkocsi kölcsönzőnél, hogy milyen díjakkal és esetleges következményekkel járna az Ön által tervezett módosítás.

- Visszatérítések: a Voucheren feltüntetett bérleti napok a Voucheren meghatározott dátumokkal összhangban lévő, egymást követő napok, és semmilyen körülmények között nem oszthatók fel különálló bérleti időszakokra. Nem jár semmilyen visszatérítés a Voucher részleges felhasználásáért.

J. A gépkocsi bérlés lemondása:

A lefoglalt autó a voucher kiállítása előtt kötbérmentesen törölhető (kivéve, ha a foglalás a felvételhez képest 48 órán belül készül). A voucher kiállítása utáni, illetve a felvételt megelőző 48 órán belüli törlés esetén törlési díjat számítunk fel, melynek mértéke a Voucher „Policies - Cancellation fee" („Feltételek - Lemondási díj") címszó alatti szakaszban található.

Abban az esetben, ha Ön nem jelenik meg a felvevőhelyen vagy nem felel meg a felvételhez szükséges feltételeknek a meghatározott felvételi napon és időben, jogunkban áll távolmaradási díjat (No Show fee) felszámolni a Voucher „Policies - No Show fees"(„Feltételek - Távolmaradási díjak") címszó alatti szakaszban meghatározott összegben.

K. Az Ofran és tevékenysége

Közvetítőként tevékenykedünk azzal a céllal, hogy kapcsolatot teremtsünk Ön és a Gépkocsi kölcsönző között a gépkocsi bérléssel összefüggő minden ügyben. Ezért a gépkocsi bérlés szolgáltató általi lebonyolítása nem tartozik a hatáskörünkbe, és az abból eredő felelősség egyedül és kizárólag a Szolgáltatót terheli a Gépkocsi Bérleti Szerződésben részletezett gépkocsi bérlés feltételeinek megfelelően, illetve azokkal összhangban. Amikor Ön aláírja a Gépkocsi Bérleti Szerződést, teljes mértékben mentesít bennünket minden felelősség alól a Voucher feltételei és a Gépkocsi Bérleti Szerződés feltételei közötti bármilyen eltéréssel és/vagy a gépkocsi kölcsönzés Szolgáltató vagy Ön általi

lebonyolításával kapcsolatos igények, követelések és károk vonatkozásában. Tekintet nélkül a fentiekre, a nevezett felmentés nem vonatkozik a gépkocsi bérlés lebonyolításának olyan akadályaira és/vagy hibáira, amelyekről az Ofran-nak tudomása van, illetve amelyekről tudomással kellett volna bírnia.

Noha bennünket nem terhel felelősség a gépkocsi bérlés Szolgáltató (vagy Ön) általi végrehajtása vonatkozásában, és anélkül, hogy, mint azt fent említettük, bárminemű felelősséget magunkra vállalnánk e vonatkozásban, abban az esetben, ha Ön valami olyan problémáról tájékoztat bennünket, amely a gépkocsi felvételekor vagy a gépkocsi bérlés lebonyolítása folyamán áll elő, vállaljuk, hogy segítséget nyújtunk Önnek a Szolgáltatóval szemben támasztott kérése és/vagy igényei érvényre juttatásában (azonban ennek sikerességét nem tudjuk garantálni). Felhívjuk figyelmét arra, hogy ha Ön nem tájékoztat bennünket azonnal a gépkocsi felvételekor felmerülő problémáról, akkor nem fogunk tudni segíteni Önnek, és nem leszünk felelősek az Önt emiatt ért semmilyen kárért.

Vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:

- emailben autoberles@tensi.hu (Ofran képviselet Magyarországon / Tensi Aviation GSA)
- telefonon +361 345 1545 számon hétköznapokon (ünnepnapok kivételével) reggel 9-től 17 óráig
- munkaidőn kívüli időpontban, kizárólag a felvételkor felmerülő probléma esetén +36 70 4545 581
- az autó felvételét követően jelentkező hiba, baleset esetén haladéktalanul a szolgáltatót kell
tájékoztatni.

Az egyértelműség kedvéért: az Ofran nem a Szolgáltató ügynökeként, képviselőjeként vagy operátoraként tevékenykedik, és semmilyen felelősséget nem visel a Szolgáltató cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, továbbá nincs fölhatalmazva arra, hogy a nevében vagy a részéről jogi vagy más jellegű dokumentumokat kézhez kapjon vagy átvegyen.

L. Az Ofran felelősségének korlátai

Az Ofran, az Ofran alkalmazottai, vezetői, képviselői és az Ofran nevében vagy részéről eljáró személyek semmilyen felelősséget nem viselnek, sem közvetlenül, sem közvetetten a következők tekintetében: (1) bármilyen hiba, üzemzavar vagy késedelem a Szolgáltató részéről a gépkocsi vagy bármely más, a gépkocsi bérlés keretében rendelt tétel biztosítását illetően, továbbá a Szolgáltató bármely cselekedete vagy mulasztása, beleértve a Gépkocsi Bérleti Szerződés feltételeinek megszegését is; amelyek ugyanis nem tartoztak az Ofran hatáskörébe, és amelyekről az Ofran-nak nem volt tudomása, illetve nem kellett, hogy tudomása legyen előzetesen; (2) bármilyen kár, veszteség vagy közvetlen, közvetett, nem vagyoni jellegű kár, beleértve a reputációvesztést, nyereség vagy jövedelem elvesztéséből adódó kárt, időveszteséget, stb.; (3)a Bérlő és bármely További Vezető vagy utas által a bérelt gépkocsi használata folyományaként elszenvedett személyi sérülés vagy anyagi kár; és/vagy (4) bármilyen force majeure vagy bármilyen más, az Ofran ellenőrzésén értelemszerűen kívül eső okok következtében bekövetkező kár, sérülés vagy veszteség.

Az Ofran maximális felelőssége minden olyan ügyben, amely a Voucheren részletezett gépkocsi bérlési ügylet keretében az Önnel való szerződéses kapcsolatával összefügg, vagy azt érinti, az Ofran-nal szembeni

kereset szempontjából releváns gépkocsi bérlési ügylet keretében Ön által ténylegesen kifizetett bérleti díj összegére korlátozódik. Ön ezennel teljes mértékben és véglegesen felmenti az Ofran-t a maximális felelősség összegét meghaladó fizetségekre és károkra vonatkozó felelősség alól.

M. Vegyes rendelkezések

- A Szolgáltató és Ön között felmerülő bármilyen vita vagy nézeteltérés eldöntése a Gépkocsi Bérleti Szerződésben meghatározott joghatóság illetékessége. A jelen Általános Bérlési Feltételekre nézve Izrael Állam törvényei az irányadók, és az Ofran és Ön között felmerülő minden jogvita vagy nézeteltérés eldöntése a Tel-Aviv - Jaffa Kerület illetékes bíróságainak kizárólagos illetékessége.
- A jelen Általános Bérlési Feltételekben vagy a jelen Voucheren meghatározott feltételek semmilyen módosítása és az azoktól való eltérés semmilyen formája nem lesz érvényes, hacsak mi azt előzetesen és írásban nem hagytuk jóvá.
- Amennyiben Önnek kérdése lenne a Voucherrel kapcsolatban, kapcsolatba léphet irodánkkal a rendes hivatali időben a fent megadott elérhetőségeken.

- Általános feltételek:

- A Tensi Aviation - Ofran a helyi szolgáltatók ügynökeként kizárólag a gépkocsinak a kért országban történő foglalásáért és a voucher helyes kibocsátásáért és az autó elérhetőségéért, (azaz a bérlő és az autókölcsönző közötti kapcsolat megteremtéséért) felel.
- A gépkocsi felvételekor a bérlő új szerződést köt az autókölcsönzővel. A bérleti szerződés feltételei kötelező érvényűek. Aláírás előtt a bérlő köteles ellenőrizni, érti és jóváhagyja-e a szerződésben foglaltakat. Az aláírt szerződés utólag fel nem mondható. Ettől függetlenül a Tensi Aviation - Ofran kész minden tőle telhetőt megtenni a bérlő és az autókölcsönző közötti esetleges vitás ügyek megoldására.
- Az autókölcsönzővel szembeni keresettel közvetlenül a kölcsönző céghez kell fordulni. A benyújtott kereset elbírálására abban az országban kerül sor, ahol a gépkocsi felvétele történt. A bérlő és a Tensi Aviation - Ofran közötti vitás ügyek rendezésére kizárólag az autó felvételének helyszínével megegyező országban nyílik mód.
- Rendkívüli költségek (szállodai szoba, vonatjegy, repülőjegy, drágább autóbérlés stb.) megtérítésére csak az autókölcsönző cég vagy a Tensi Aviation - Ofran előzetes írásos jóváhagyása esetén van mód. Ezen írásos jóváhagyás hiányában semmilyen visszatérítés vagy kompenzáció nem illeti meg a bérlőt.
- Az autókölcsönző cégnek jogában áll megtagadni a gépkocsi kiadását abban az esetben, ha a bérlő nem tesz eleget a fenti feltételeknek. Ennek felelőssége a bérlőt terheli, követelést sem a helyi szolgáltatóval, sem a Tensi Aviation - Ofran-nal szemben nem támaszthat.
- A későbbiekben felmerülő esetleges problémák egyszerűbb megoldása végett a bérlőnek ajánlatos az autó leadásakor a bérleti szerződés utolsó példányáról másolatot kérni és azt megőrizni.


Kellemes és biztonságos utat kíván Önnek az Ofran csapata!